Pidulik pühapäev Tsoorus.

Tsooru vallamajas avati langenud vabadussõjalaste mälestusejäädvustamiseks marmorne mälestustahvel.

Vabastamise päeva rongikäigus umbes 1500 inimest.

Tsooru ja Kõrgepalu mälestasid langenuid.

Pühapäeval, 26. Mail avati Tsooru vallamaja ruumides pidulikult mälestustahvel vabadussõjas langenutele. Vabadussõja altarile tõi Tsooru kuue mehe elu. Need olid: Paul Maasing, Jaan Markvardt, Eduard Poots, Paul Ruutnik, Jaan Sandt ja Eduard Sprenk.

Mälestustahvli avamisest ja paraadist Lepistu algkooli õuel võttis osa ligi tuhatviissada inimest. Mälestustahvli avas vallvanem A. Markvard, kuna pühitsemist toimetasid õpetaja Wiks ja preester Kolon. Avamisel tervitasid Võrumaa maavalitsuse ja Võru maleva nimel Kohver ja maavalitsuse kooliosakonna juhataja hra Wainola. Mälestustahvel on hallist marmorist ja läks maksma 100 krooni ümber. Lõunapaiku hakkab Tsooru ja Kõrgepalu elavust ilmutama, kuna ütlemata ilus ilm kõiki välja meelitas. Kõige esimestena ruttasid kaitseliitlased vallamajasse kogumisele, kust liiguti kella nelja paiku Vana-Antsla malevkonna orkestri saatel Lepistu koolimaja juurde. Sinna oli kokku kogunud juba ka teisi organisatsioone, nii et rongikäik kujunes maaoludega võrreldes õige pikaks, ligi-poole kilomeetriliseks. Rongikäigust võtsid osa pääle kaitseliidu kohalise üksuse Tsooru Haridusselts, Kõrgepalu Rahvaraamatukoguselts, Luhametsa rahvaraamat.selts. Paraadi võttis vastu kapten Lippmeister. Koolimaja õuest mindi vallamaja juurde, kus ka mälestustahvel avati ja vabastamise päeva pühitseti. Avamise silmapilgul saluteeris kaitseliidu kompanii kolme kogupauguga langenute mälestuseks. Avamistoiming kestis hilise õhtupoolikuni. Õhtul oli Lepistu koolimajas pidu-õhtu, mille sissetulek oli määratud mälestustahvli kulude katteks. Tsooru ja Kõrgepalu on nüüd oma tänuvõla tasunud nendele, kes tõid oma kallima varanduse-elu isamaa altarile.