Uudised

Antsla Üksikkompanii üldkoosolek toimub 18.juunil algusega kell 18.00 kompanii kodu hoovis.
Kell 19.10 järgneb Antsla ÜK aastapäeva tähistamine. Igaüks võtab kaasa endale sobiva joogi ja kuludeks 2.- EUR


Kaitseliidu seaduse §13 lõike 3 punkti 8 alusel Kaitseliidu Keskkogu otsusega on alates 01.01.2012

Kaitseliidu sisseastumise maksu suuruseks 0 eurot.

Kaitseliidu liikmemaksu suuruseks 12 eurot aastas.

Kaitseliidu noorliige ja auliige liikmemaksu ei maksa.

Maleva juhatuse otsusega võib mõjuva põhjuse korral kaitseliitlase kirjaliku avalduse alusel tema liikmemaksu suurust vähendada või teda sellest vabastada, kuni mõjuva põhjuse äralangemiseni. Liikmemaks peab olema tasutud maleva juhatuse määratud korras igal aastal hiljemalt 01. septembriks!

KAITSELIIT

a/a 221001154174

viitenumber 6202161


Lõuna-Eesti ralli

kiiruskatse turvatöötaja/julgestaja meelespea

Foto Margus Pahv

WRC ralli

jaoks on vaja aadressile elise.kait@ee.g4s.com saata koopia ID-st, haridust tõendavast dokumendist ja väljavõte karistusregistrist.

Kui Teil on kolmandale osapoolele vaja esitada ametlik dokument oma karistusandmete kohta, siis tuleb saata karistusregistrile taotlus allkirjastatud või digitaalallkirjastatud andmete väljastamiseks. Muul juhul saab enda karistusandmetega tutvuda avaliku e-toimiku infosüsteemis. Digitaalselt allkirjastatud registriteade jõuab taotluses märgitud e-posti aadressile kahe tööpäeva möödudes. Kui päringu vastust soovitakse saada lihtkirja teel, tuleb arvestada AS Eesti Posti (Omniva) poolt lisanduva kirja kohaletoimetamise ajaga. Tavapäraselt tuleb kiri posti teel kohale paari päevaga, kuid igaks juhuks tuleb arvestada kuni kahenädalase ooteajaga.